Fa’s Healthy Drink & Food

location icon 127 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm làm việc
– CS1: Đối diện 286 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
– CS2: Đối diện 262 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
– CS3: 127 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng
– CS4: Công Viên Châu Á, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm Fa’s Healthy Drink & Food tại: https://www.facebook.com/fashealthydrinkfood

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 131 việc đang tuyển