Pasona Tech Việt Nam

location icon Tan Binh, Ho Chi Minh

Pasona Tech Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ phần mềm, kỹ thuật ứng dụng, dịch vụ giới thiệu việc làm, v.v... cho các công ty Nhật Bản trong và ngoài nước.
 

Nhà tuyển dụng uy tín

exp 131 việc đang tuyển