Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

location icon Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

.         Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn (IMTS) là tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đo lường/thử nghiệm và chất chuẩn. IMTS được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số B-06/2021/ĐK-KHCN ngày 20/04/2021;

·         Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số đăng ký ĐK 538 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 30/11/2021;

·       Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn (IMTS) áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 : 2017;

·       Các thiết bị chuẩn được liên kết chuẩn đến các chuẩn đo lường quốc gia của các Viện đo lường quốc gia (NMIs).

Nhà tuyển dụng uy tín