Việc làm part time và full time

T - Care Shop

✖️ Không thu phí, nhận trực tiếp

Công việc bán đồ uống tại quầy

🕢 Thời gian làm việc có 3 ca, nhận xoay ca cho sinh viên làm part time

  • Ca 1: 7:30 - 11:30
  • Ca 2: 13:00 - 17:00
  • Ca 3: 18:00 - 22:00

 Chú ý nhận đủ 18 đến 26 tuổi, không cần kinh nghiệm, ngoại hình; có trách nhiệm với công việc được giao

💴 Mức Lương + Phụ cấp thêm 🧧

  • Part time: 3.500.000đ
  • Full time: 7.000.000đ

 

📲 Liên hệ trực tiếp hoặc ib zalo 0584083559 để được đăng kí thời gian làm việc (chị Trang)