9cv9_Thực tập sinh Nhân sự

Địa chỉ làm việc: 214/B7 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/07/2018
ID: job19646

9cv9_Thực tập sinh Nhân sự

Công ty TNHH 9CV9 Việt Nam