Bảo Vệ 1 Tháng Bán Thời Gian 8,10,12 Tiếng / Ngày

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 18/01/2018
ID: job1273

Keywords

Bảo Vệ 1 Tháng Bán Thời Gian 8,10,12 Tiếng / Ngày

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải