Bảo Vệ Ca 8,12 Tiếng Ca Đêm

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 19/12/2017
ID: job1763

Keywords

Bảo Vệ Ca 8,12 Tiếng Ca Đêm

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải