Bảo Vệ Ca Cố Định - Ca Ngày 6H - 18H Tòa Nhà Khu Vực Q1, Q2, Q3

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1486

Keywords

Bảo Vệ Ca Cố Định - Ca Ngày 6H - 18H Tòa Nhà Khu Vực Q1, Q2, Q3

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải