Bảo Vệ Ca Đêm Gữ Kho Hàng_Tỉnh Ninh Thuận_Bình Thuận_Gia Lai

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1277

Keywords

Bảo Vệ Ca Đêm Gữ Kho Hàng_Tỉnh Ninh Thuận_Bình Thuận_Gia Lai

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải