Bảo Vệ Làm Thêm 8, 12 Tiếng (Thời Vụ 14K / 1 Giờ) Các Quận

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1430

Keywords

Bảo Vệ Làm Thêm 8, 12 Tiếng (Thời Vụ 14K / 1 Giờ) Các Quận

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải