Bảo Vệ Làm Thêm Ca Ngày - Ca Đêm 8,12,16 Tiếng

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 14/01/2018
ID: job1371

Keywords

Bảo Vệ Làm Thêm Ca Ngày - Ca Đêm 8,12,16 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải