Bảo Vệ Làm Thêm Tại Siêu Thị - Phòng Gym - Ca 6,8,10,12 Tiếng

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 14/01/2018
ID: job1293

Keywords

Bảo Vệ Làm Thêm Tại Siêu Thị - Phòng Gym - Ca 6,8,10,12 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải