Bảo Vệ Làm Thêm Tại Siêu Thị - Sinh Viên - Ca 6,8,10,12 Tiếng

Địa chỉ làm việc: 37 Đường 11 Miếu Nổi, P2, Q.Phú Nhuận (Lầu 2_P. Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1387

Keywords

Bảo Vệ Làm Thêm Tại Siêu Thị - Sinh Viên - Ca 6,8,10,12 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải