Bảo Vệ Tại Q1, Q2, Q3 - Ca 6,8,12 ,14 Tiếng

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 16/01/2018
ID: job1501

Keywords

Bảo Vệ Tại Q1, Q2, Q3 - Ca 6,8,12 ,14 Tiếng

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải