Bảo Vệ Tại Trung Tâm Thương Mại Q1, Q2, Q8 (Thời Vụ 1 Tháng)

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1391

Keywords

Bảo Vệ Tại Trung Tâm Thương Mại Q1, Q2, Q8 (Thời Vụ 1 Tháng)

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải