Bảo Vệ Thời Vụ 1 Đến 3 Tháng Giu Xe Nhà Hàng - Shop Thời Trang

Địa chỉ làm việc: Số 37 Đường 11 Miếu Nổi, P 2 ,Q.Phú Nhuận ( Lầu 2_P.Nhân Sự gặp Hải )
Hết hạn ngày: 17/01/2018
ID: job1301

Keywords

Bảo Vệ Thời Vụ 1 Đến 3 Tháng Giu Xe Nhà Hàng - Shop Thời Trang

Công ty Dịch Vụ Bảo vệ Nam Hải