Bếp Chính Món Âu

Địa chỉ làm việc: 84 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hết hạn ngày: 31/03/2024
ID: job371605

Bếp Chính Món Âu

Nhà Hàng Côn Sơn