Biên tập dữ liệu bản đồ ( Số hóa bản đồ)

Địa chỉ làm việc: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/10/2020
ID: job20280

Keywords

Biên tập dữ liệu bản đồ ( Số hóa bản đồ)

Công ty TNHH Dich vu giai phap SOS