cần 2 bạn bán hàng tại quầy

Địa chỉ làm việc: Bùi Bằng Đoàn, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/04/2022
ID: job96535

Việc làm tương tự