Cần 5 bạn Nam/Nữ phụ bán cà phê và đồ uống

Địa chỉ làm việc: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/05/2022
ID: job96355

Việc làm tương tự