Cần vài bạn bán hàng tại cửa hàng

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 20/12/2022
ID: job83650

Việc làm tương tự