Cần vài bạn phụ bán hàng parttime ( nam, nữ đều được) tại chi nhánh quận Bình Tân

Địa chỉ làm việc: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/07/2022
ID: job96392

Việc làm tương tự