Chăm Sóc Khách Hàng Tiếp Nhận Qua Điện Thoại..

Địa chỉ làm việc: 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1477

Keywords

Chăm Sóc Khách Hàng Tiếp Nhận Qua Điện Thoại..

Chi nhánh Công ty Family Shopping