Chef De Partie - Chopper / Tổ Trưởng Bếp Hoa - Thớt

Địa chỉ làm việc: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 30/11/2023
ID: job357764

Chef De Partie - Chopper / Tổ Trưởng Bếp Hoa - Thớt

New World Saigon Hotel