Chị cần vài bạn NỮ CHỊU KHÓ, DỄ THƯƠNG, bán hàng và làm việc nghiêm túc ( Đủ 18t - 23t )

Địa chỉ làm việc: Nguyễn Xí, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 29/02/2024
ID: job371631

Keywords

Chị cần vài bạn NỮ CHỊU KHÓ, DỄ THƯƠNG, bán hàng và làm việc nghiêm túc ( Đủ 18t - 23t )

HT STORE HCM