Chuyên viên Tuyển dụng

Địa chỉ làm việc: 9 đường số 4 Khu Dân Cư Kim Sơn - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 21/02/2024
ID: job357782

Chuyên viên Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS