Công Nhân Lắp Ráp

Địa chỉ làm việc: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam
Hết hạn ngày: 03/05/2024
ID: job371186

Keywords

Công Nhân Lắp Ráp

Công ty TNHH Gentherm Việt Nam