Công nhân phổ thông

Địa chỉ làm việc: Cụm Công Nghiệp Hưng Thịnh, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương
Hết hạn ngày: 31/05/2018
ID: job26414

Keywords

Công nhân phổ thông

Công Ty Cổ Phần Tín Đức Anh