Cộng Tác Viên Hành Chánh

Địa chỉ làm việc: Lầu 6, 455 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job2328