Corporate Sales Manager (Based in District 1, Ho Chi Minh)

Địa chỉ làm việc: 17 Quang Trung, Hải Châu I, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam
Hết hạn ngày: 28/02/2024
ID: job371543

Corporate Sales Manager (Based in District 1, Ho Chi Minh)

Bay Capital Da Nang