Ctv Telesales

Địa chỉ làm việc: Tầng 2 Tòa nhà 34T Phố Hoàng Đạo Thúy, Khu đô thị Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1209