CTV Tổ chức Hoạt động GD Trải nghiệm

Địa chỉ làm việc: Khu Giáo dục trải nghiệm POKIDS, Công viên VH Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Q. 11, Tp. HCM
Hết hạn ngày: 21/09/2018
ID: job21911

Keywords

CTV Tổ chức Hoạt động GD Trải nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POKIDS