Cửa Hàng Trưởng Cafe & Bakery / Chicken Restaurant

Địa chỉ làm việc: số 112, Đường Cao Thắng - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 24/12/2017
ID: job2276

Keywords

Cửa Hàng Trưởng Cafe & Bakery / Chicken Restaurant

CÔNG TY TNHH SAMJIN GLOBALNET