[Đà Nẵng] Nhân Viên Hành Chánh

Địa chỉ làm việc: 98-108A Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2455

[Đà Nẵng] Nhân Viên Hành Chánh

Ngân Hàng Thương Mại Kiên Long Bank