[Đà Nẵng] Nhân Viên Nhập Liệu (D. E) Parttime Tại Đà Nẵng

Địa chỉ làm việc: Tầng 2 Tòa nhà In báo Nhân Dân - Số 6 - Trần Phú - Đà Nẵng
Hết hạn ngày: 25/12/2017
ID: job1582

[Đà Nẵng] Nhân Viên Nhập Liệu (D. E) Parttime Tại Đà Nẵng

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)