Đại lý tuyển 3 nhân viên bán hàng tại chỗ- Hỗ trợ xoay ca thời vụ và không yêu cầu kinh nghiệm

Địa chỉ làm việc: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hết hạn ngày: 05/04/2024
ID: job385144

Đại lý tuyển 3 nhân viên bán hàng tại chỗ- Hỗ trợ xoay ca thời vụ và không yêu cầu kinh nghiệm

Cicistore HCM