Director of Sales & Marketing (Vietnamese Candidate only)

Địa chỉ làm việc: Lạc Long Quân, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quang Nam Province, Vietnam
Hết hạn ngày: 10/03/2024
ID: job371459

Director of Sales & Marketing (Vietnamese Candidate only)

Shilla Monogram Quangnam Danang Resort – The Shilla Hotels & Resorts, Samsung Group