Hà Nội- Thực Tập Sinh Tuyển Dụng- Nhân Sự

Địa chỉ làm việc: Tầng 4 Tòa nhà in Công Đoàn, 17/167 Tây Sơn. Đống Đa, Hà Nội
Hết hạn ngày: 05/08/2018
ID: job20271

Hà Nội- Thực Tập Sinh Tuyển Dụng- Nhân Sự

Công ty TNHH Sức Bật