(Hà Nội) Tổng Đài Viễn Thông Vinaphone - Giờ Hành Chính.

Địa chỉ làm việc: Lô S5-7 Cụm Làng Nghề Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Hết hạn ngày: 25/12/2017
ID: job1108

(Hà Nội) Tổng Đài Viễn Thông Vinaphone - Giờ Hành Chính.

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)