Hà Nội - Tổng Đài Viên Viễn Thông Quân Đội Viettel 198 - Không Có Ca Đêm - Hỗ Trợ Ăn Ca

Địa chỉ làm việc: Lô S5-7 Cụm Làng Nghề Triều Khúc, Thanh Xuân, HN(có thể đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển)
Hết hạn ngày: 24/01/2018
ID: job2773

Keywords

Hà Nội - Tổng Đài Viên Viễn Thông Quân Đội Viettel 198 - Không Có Ca Đêm - Hỗ Trợ Ăn Ca

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)