[Hà Nội] Tư Vấn Viên Mạng Di Động Vinaphone.

Địa chỉ làm việc: Lô S5-7 Khu sản xuất công nghiệp Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Hết hạn ngày: 18/12/2017
ID: job1106

[Hà Nội] Tư Vấn Viên Mạng Di Động Vinaphone.

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)