Hân Viên Phục Vụ (Full Time) - Aka House Hòa Bình (Quận 11)

Địa chỉ làm việc: Lầu 10, 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, HCMC
Hết hạn ngày: 31/05/2018
ID: job12382

Keywords

Hân Viên Phục Vụ (Full Time) - Aka House Hòa Bình (Quận 11)

Công ty TNHH MTV TM QSR Vietnam