[Hcm] Nhân Viên Telemarketing

Địa chỉ làm việc: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
Hết hạn ngày: 20/12/2017
ID: job2319

Keywords

[Hcm] Nhân Viên Telemarketing

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)