[Hcm] Quản Lý Đơn Hàng (Tiếng Nhật & Tiếng Anh), Không Kinh Nghiệm, Lương 600$-700$

Địa chỉ làm việc: Phòng 1011, Lầu 10, Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, Q.1, Tp.HCM
Hết hạn ngày: 28/02/2018
ID: job1684

Keywords

[Hcm] Quản Lý Đơn Hàng (Tiếng Nhật & Tiếng Anh), Không Kinh Nghiệm, Lương 600$-700$

Công Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN