[Hcm_Tân Bình] Nhân Viên Tổng Đài [16H00 - 20H00]

Địa chỉ làm việc: 36 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job2315

Keywords

[Hcm_Tân Bình] Nhân Viên Tổng Đài [16H00 - 20H00]

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)