[Hn- Giải Phóng] Nhân Viên Lấy Hàng Ngày Chủ Nhật

Địa chỉ làm việc: 697 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job2848

[Hn- Giải Phóng] Nhân Viên Lấy Hàng Ngày Chủ Nhật

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm