[Hn-Mt] Cskh Truyền Hình Vtvcab Việt Nam, Làm Việc Tại Cầu Giấy

Địa chỉ làm việc: Phòng tuyển dụng Tập đoàn Hoa Sao, tầng 3, tòa nhà Trung Yên 1, số 1 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hết hạn ngày: 31/12/2017
ID: job1180

[Hn-Mt] Cskh Truyền Hình Vtvcab Việt Nam, Làm Việc Tại Cầu Giấy

Bellsystem24-HoaSao., JSC