(Hn) Tổng Đài Viên Làm Giờ Hành Chính -

Địa chỉ làm việc: Lô S5-7 Cụm Làng Nghề Triều Khúc, Thanh Xuân, HN(có thể đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển)
Hết hạn ngày: 10/01/2018
ID: job1211

Keywords

(Hn) Tổng Đài Viên Làm Giờ Hành Chính -

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)