[Hn-V] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi, Chuyên Ca Tối

Địa chỉ làm việc: Phòng Tuyển dụng Tập đoàn Hoa Sao - Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, (Ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Kính)
Hết hạn ngày: 30/12/2017
ID: job1184

[Hn-V] Nhân Viên Tiếp Nhận Cuộc Gọi, Chuyên Ca Tối

Bellsystem24-HoaSao., JSC