(Hn - Vbi1) ❗️tuyển Dụng Việc Làm Dành Cho Ngành Y Dược, Điều Dưỡng ❗️ I

Địa chỉ làm việc: Lô S5/7, Cụm Làng Nghề, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Hết hạn ngày: 31/01/2018
ID: job3758

Keywords

(Hn - Vbi1) ❗️tuyển Dụng Việc Làm Dành Cho Ngành Y Dược, Điều Dưỡng ❗️ I

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom)